Senior teknisk-økonomisk rådgiver CCS

Vi søker senior medarbeidere som kan ta nøkkelroller innen teknisk-kommersiell utvikling av karbonfangst transport og lagring. Stillingen vil innebære både prosjektarbeid, rådgivning og markedsutvikling.

Typiske oppgaver vil være:

 • Strategisk markedsutvikling og relasjonsbygging mot kunder/partner innen CCS med fokus CO2
 • Teknisk-kommersielle analyser av et fremtidig marked for fangst, transport og lagring av CO2
 • Prosjektutvikling gjennom samarbeid med kunder, partnere og det offentlige virkemiddelapparatet (i Norge og internasjonalt).
 • Prosjektledelse innen utvikling CO2 verdikjeder.
 • Presentasjon av utredninger og samtalepartner ovenfor beslutningstakere.

Ønskede kvalifikasjoner

Relevant høyskole- og eller universitetsutdannelse, gjerne teknisk utdannelse med en økonomisk påbygning. Vi ser for oss at du har mer enn 10 års. Du bør i tillegg ha:

 • Erfaring fra teknisk-økonomiske utredning av beslutningsgrunnlag for store investeringsprosjekter.
 • Teknisk forståelse for lagring og distribusjon av gass og væsker, tilstrekkelig til å kunne forstå tekniske problemstillinger og kunne samarbeide med spesialister.
 • Erfaring fra utvikling av kostestimater og sensitivitetsanalyser.
 • Erfaring med utvikling og vedlikehold av en kundeportefølje.
 • Engelsk på høyt muntlig og skriftlig profesjonelt nivå.

Personlige egenskaper

Du bør ha følgende personlige egenskaper:

 • Utadvendt, fleksibel person som liker å ta kontakt og møte nye mennesker.
 • Kommersiell og resultatorientert
 • Analytisk med evne til å levere tjenester av høy kvalitet.
 • Kreativ med indre driv om å gjøre ting bedre.
 • Strukturert

analytisk, kreativ, strukturert og resultatorientert medarbeider.  Kommunikasjonsegenskaper er viktig, samt evne til å inspirere og motivere andre.

 

Send din søknad med CV til contact@brevik.com